14 iulie 2011

Harta autobuzelor de noapte

Aceste linii vor avea terminalul central la Piaţa Unirii şi vor circula între orele 23,00 şi 1,00 şi 5,00-6,00 la un interval de 30 minute şi între orele 1,00 şi 5,00, la 60 de minute, precizează un comunicat remis miercuri de RATB.

Trasee autobuze de noapte:

N101 Piata Unirii, Piata Universitatii,Cal. Mosilor, Sos. Colentina Pasaj Colentina
N102 Piata Unirii, Piata Universitatii, Bd. Pache Protopopescu, Sos.
Iancului,  Sos Pantelimon, GRANITU
N103 Piata Unirii, Bd. Unirii Bd. Burebista, Cal. Dudesti, Bd. Camil Ressu,
Bd. Th. Pallady, Bd. 1 Decembrie, Faur Poarta 4
N104 Piata Unirii, Bd. Unirii, Bd. Decebal, Str. Dristorului, Str. Baba Novac,
Bd. N Grigorescu, Str. Liviu Rebreanu, Barajul Dunarii
N105 Piata Unirii,Bd. Cantemir, Bd. Tineretului, Piata Sudului, Bd. Obregia,
Turnu Magurele
N106 Piata Unirii, Bd. Cantemir, Cal. Serban Voda, Piata Eroii Revolutieri,
Sos. Oltenitei, Piata Sudului, Sos. Berceni, Aparatorii Patriei.
N107 Piata Unirii, Bd. D Cantemir, Bd. Marasesti, Str. Dr. Istrate, Sos.
Viilor, Piata Eroii Revolutiei, Sos. Giurgiului, CFR Progresul
N108 Piata Unirii, Piata Universitatii, Bd. Carol I, Bd. Ferdinand, Bd. Garii
Obor, Str. Baicului, Str. D Slugeru, Str. Heliade intre Vii, Str. Doamna
Ghica, Sos. Colentina, Pasaj Colentina
N109 Piata Unirii, Cal. Calarasilor, Bd. Basarabia, Republica
N110 Piata Unirii, Piata Universitatii, Bd. Regina Elisabeta, Splaiul
Independentei, Str. Virtutii, Sos. Ciurel, Bd.Constructorilor, Cal.
Giulesti,  Cartier 16 Februarie
N111 Bd. Unirii, Bd. Unirii, Str. Lucian Blaga Cal Vitan, Str. Fizicienilor, Bd.
Th. Pallady,  Complex RATB Titan
N112 Piata Unirii, Bd. Cantemir, Cal. Serban Voda, Piata Eroii Revolutieri,
Sos. Oltenitei, Bd. Brancoveanu, Str. Izvorul Rece, Str. Resita, Piata
Resita
N113 Piata Unirii, Bd. I.C. Brãtianu, Bd. Nicolae Bãlcescu, Bd. G-ral Gh.
Magheru, P-åa Romanã, Bd. Dacia, Cal. Dorobantilor, Bd. Mareæal Ctin Prezan, Bd. Marasti, Piata Presei Libere,
N114 Dep Alexandria, Sos. Alexandriei, Cal. Rahovei Br. Regina Maria,
Piata Unirii,
N115 Master, Bd.Iuliu Maniu, Sos. Cotroceni, Splaiul Independentei, Piata
Unirii
N116 Valea Ialomitei, Drumul Taberei, Academia Militara, Bd. Eroilor, Bd.
Elisabeta, Piata Universitatii, Bd. Bratianu, Piata Unirii,
N117 Laromet, Bd Bucurestii Noi, Cal Grivitei, Bd. Dacia Piata Romana,
Piata Unirii
N118 Mezes, Sos. Chitilei, Bd. Ion Mihalache, Piata Victoriei, Piata Romana,
Piata Unirii,
N119 CFR. Constanta, Sos. Pipera, Cal. Floreasca, Bd. M. Eliade, Str. Av.
Beller, Cal. Dorobantilor, Bd. Dacia, Piata Roamana, Piata Unirii,
N120 Apusului, Str. Apusului, Bd. Iuliu Maniu, Str. Valea Cascadelor, Bd.
Timisoara, Str. Razoare, Str. Dr. Rainer, Bd. Eroilor, Splaiul
Independentei   Piata Unirii
N121 Zetarilor, Cal Ferentarilor, Cal. Rahovei, Sos. Progresului, Cal. 13
Septembrie, Bd. Libertatii, Str. Natiunile Unite, Splaiul Independentei,
Piata Unirii
N122 Valea Oltului, Bd. Ghencea, Cal. 13 Septembrie, Str. Izvor, Str.
Hasdeu, Splaiul Independentei, Piata Unirii
N123 Lacul Tei, Str. Barbu Vãcãrescu, Str. Tunari, Str. Alecu Russo, Bd.
Dacia, Str. Vasile Lascãr, Str. Armand Cãlinescu, Calea Moæilor, Str.
Sf. Vineri, Bd. Coposu, Piata Unirii
Pretul unei calatorii va fi de 1.3 lei.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...